Architectuur heeft alles te maken met drie belangrijke aspecten: programma (van eisen), locatie en relaties (bestaand/ nieuw, prive/openbaar,enz.). In een juiste interpretatie van deze aspecten ligt de "essentie van de opgave". Bij elk project vormt dit de basis voor een goed architectonisch concept.

Het goed formuleren van de opgave levert een groot deel van de oplossing.

Een ontwerp start met een juiste invulling van het programma van eisen. In eerste instantie met het ruimte geven aan expliciet geformuleerde kwantitatieve wensen. Daarnaast wordt gezocht naar een juiste interpretatie van de meer impliciet aanwezige kwalitatieve eisen. In het ontwerp voor een schoolgebouw bijvoorbeeld zal het architectonisch concept sterke samenhang vertonen met de onderwijskundige visie van het team en de rol van de school in de plaatselijke samenleving.

Iedere locatie is uniek. De karakteristieken van de plek vormen een belangrijke inspiratiebron voor onze ontwerpen. We gaan altijd op zoek naar de Genius Loci, de "geest van de plek". Daardoor ontstaan op de locatie toegesneden oplossingen. Met elk ontwerp willen we een bijdrage leveren aan een positieve ontwikkeling van de locatie. Natuurlijk wordt daarbij gekeken naar en zo mogelijk inspiratie geput uit de regionale bouwtraditie. Immers: geen heden zonder verleden. Daarbij realiseren we ons wel: Het enige wat niet verandert is dat alles verandert.

In elk ontwerp wordt gestreefd naar goede, wederkerig versterkende relaties tussen bestaand en nieuw. Dit geldt zowel voor nieuwe gebouwen in bestaande situaties als voor uitbreidingen aan en verbouwingen van bestaande gebouwen. Bestaande situaties en bestaande gebouwen worden met zoveel respect behandeld en benaderd als zij verdienen.

Goede architectuur heeft alles te maken met respect voor de bestaande situatie en het versterken van de onderlinge relaties.