Wij zijn in mei 2017 verhuisd van Zaandam naar Oud Ade (ZH). Het bescheiden formaat van het bureau zorgt voor korte communicatielijnen en eenvoudige bereikbaarheid.

Onze kennis en vaardigheden strekken zich uit tot alle fasen van het werk: Van ontwerp tot bouwbegeleiding. Ruime ervaring is opgedaan in meerdere sectoren en op verschillende niveaus van architectuur en bouwen. We werken aan particuliere en projectmatige woningbouw, kleine en middelgrote utiliteitsbouw en uitbreidingen en verbouwingen van o.a. woningen, scholen en buurthuizen. Daarbij verrichten we alle traditionele architectenwerkzaamheden: Ontwerpen, uitwerken, bestekstukken opstellen, contractfase en uitvoering begeleiden. Soms voorafgegaan door het opstellen van het Programma van Eisen en het helpen vaststellen van het benodigde budget.

Specifieke deskundigheid hebben we ontwikkeld in het verrichten van opdrachten met sterk beperkende randvoorwaarden, zoals strikte planologische regelgeving of situatieve ruimtelijke beperkingen.

Onze sterke punten:
* Analytisch vaardig
* Creatief in oplossingen
* Werkend vanuit een architectonisch concept
* Bouwkundige deskundigheid door opleiding en ervaring
* Open, inspirerend en open voor samenwerking

Bij elke opdracht wordt gezocht naar een ontwerp, passend in de situatie en binnen het beschikbare budget en beantwoordend aan het programma van eisen. De wensen en voorkeuren van onze opdrachtgevers spelen vanzelfsprekend een belangrijke rol bij het ontwerp. Dit levert een grote en interessante verscheidenheid binnen het werk van ons bureau, zoals u zult kunnen zien bij de presentatie van onze projecten op deze website.